Projecten en werkzaamheden

Diverse projecten of werkzaamheden uit de praktijk van de Wingman®

 • Farmaceut

Bij commerciële organisatie verantwoordelijk voor invoering van nieuw ‘klantrapportage-systeem’. Omvangrijk programma ontwikkeld waarin de 400 betrokken medewerkers binnen de organisatie zich bewust worden van het belang en de werking kennen van nieuw rapportagesysteem. De organisatie werkte zodoende opener, efficiënter en bewuster.

 • Gemeente

Gemeente met grote ambities op het gebied van gebiedsontwikkeling.  De komende jaren moeten er veel woningbouwplannen ontwikkeld en gerealiseerd worden. Vele partijen moeten verbonden worden en vele processen moeten opgezet worden alvorens de woningbouwplannen concreet uitgevoerd kunnen worden.  De Wingman® zorgt voor de hele stroomlijning van het voortraject.

 • Veiligheidsbedrijf/ HR-knelpunten

Project bij groot veiligheidsbedrijf met diverse HR knelpunten zoals ziekteverzuim  en arbeidsvoorwaardenbeleid. Afdeling had geen capaciteit om dit aan te pakken terwijl het grote prioriteit bij directie had.  Wingman® heeft project in kleine 5 maanden uitgevoerd van planvorming tot implementatie.  Fase 2, de bestendiging is vervolg.

 • Provinciaal Afvalbedrijf

Provinciale organisatie voor inzameling, verwerking en hergebruik huis- en bedrijfsafval. Verantwoordelijk voor professionaliseringsslag binnen organisatie. Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van implementatieplannen.

 • Zorginstelling

Bij een zorginstelling in opdracht van directie traject uitgevoerd om een ‘ondernemingsplan’ te realiseren. Niet alleen het opstellen van het plan), maar we hebben ook de presentatie voor de  medewerkers georganiseerd.

 • Gemeente 100K plus

De Wingman®  kreeg als opdracht de processen te optimaliseren in dit cluster. Opdracht van 6 maanden. Na 4 maanden blauwdruk opgeleverd en getest. Zowel frontoffice als backoffice werken nu in sterk verbeterd proces. Foutmeldingen met 90% gereduceerd.

 • Internationaal uitgeversconcern

Voor een internationaal uitgeversconcern het order-to-cash proces geoptimaliseerd. Dit heeft geresulteerd in minder uitval en fouten in orders, contracten en facturen. Cash optimalisatie!

 • Softwarebedrijf

Bij een softwarebedrijf waar een aantal overnames had plaatsgevonden was een groep medewerkers boventallig geworden. Onze HR Wingman® heeft deze medewerkers van werk naar werk begeleid. Op deze manier kon de leiding van de organisatie zich richten op de toekomst en werd onrust in het bedrijf voorkomen doordat zorgvuldig met de belangen van de boventallige medewerkers werd omgegaan.

 • Scale up

Het betreft een zeer snel groeiend bedrijf waar een Beste Mensen Wingman®  gedurende een aantal maanden de organisatie  klaar voor de groei en  “future proof” heeft gemaakt.  Het betrof  het opstellen en implementeren van duidelijke processen en procedures en het opstellen van een dash board om goed inzicht te hebben in de KPI’s van de organisatie.

 • Corporate organisatie/ imago-onderzoek

Een zeer grootschalig onderzoek over het imago onder alle klanten van een grote corporate organisatie  uitgevoerd. Op basis van resultaten hebben we een  strategisch plan opgesteld verbetering klantgerichtheid  en stakeholdermanagement. Momenteel speelt de implementatie.

 • ICT-organisatie/ Introductie Klant-informatiesysteem

Bij grote ICT-organisatie was de Wingman® verantwoordelijk voor introductie van nieuw ‘informatie-systeem’ . Daarnaast  omvangrijk programma ontwikkeld waarin de medewerkers ‘zich bewust worden van het belang en de werking kennen van nieuw  system. Nauwe samenwerking met  directie.

 • Wooncorporatie / revitaliseringsplan

De Wingman® heeft een plan voor meer cohesie in een achterstandswijk ontwikkeld en vervolgens uitgevoerd. De Wingman® heeft  door bewoners te betrekken bij planvorming enthousiast gemaakt over de mogelijkheden. Met ideeën en wensen van bewoners is er een verdere aanpak opgesteld om het contact in de buurt in drie stappen te vergroten.

Albert Einstein -
"Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid."
Albert Plesman -
"Mensen die geen fouten maken, werken niet."
Churchill -
"Een pessimist ziet een probleem in elke mogelijkheid. Een optimist een mogelijkheid in elk probleem."
Peter Gabriel -
"De dromen van vandaag zijn het materiaal van de wereld van morgen."
Confucius -
"Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren als te praten."
Albert Einstein -
"Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal."
Johan Cruijff -
"Ik hou van werken zolang het werken is waarvan ik hou."
Colin Wilson -
"Dromen worden werkelijkheden voor hen die sterk genoeg zijn om erin te geloven."
Maxim Gorki -
"Als werken aangenaam is, is het leven vreugdevol. Als werken een plicht is, is het leven slavernij."
Robert Ascham -
"Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen."
Galilei -
"Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf."
Confucius -
"Geef me werk dat bij me past en ik hoef nooit meer te werken. "
Seneca -
"Niet omdat de dingen moeilijk zijn, durven wij niet, maar omdat wij niet durven zijn de dingen moeilijk."
Rabindranath Tagore -
"Je kunt de zee niet oversteken door alleen naar het water te staren."
Abraham Lincoln -
"Wie niet in staat is een fout te maken, is tot niets in staat."