From plan to result in 9 months

Realisatie Center of Excellence
for an international publisher

From plan to result in 9 months

Realizing the Centre of Excellence
for an international publisher

In 2018 wil een wereldwijde uitgeverij haar sales stroomlijnen binnen een Center of Excellence. Dé plek waar alle processen samenkomen, waar ruimte is voor ideeën en waar kan worden gewerkt aan continue verbetering, ofwel continuous improvement. Hiervoor is bijzondere externe expertise benodigd. Daarom wordt contact gezocht met Beste Mensen voor de inzet van een Wingman (m/v).

Wanneer de Vice-President Sales Operations van deze uitgever contact opneemt met Beste Mensen, start een uitgebreid intake- en matchingsproces. Mike Philips van Beste Mensen vertelt: “Als we een aanvraag krijgen voor een van onze Wingman, dan willen we dat het klikt op alle fronten. Qua expertise, achtergrond, maar zeker ook op persoonlijk vlak. Persoonlijkheden moeten goed matchen, dat is gewoon een succesfactor. De opdrachtgever moet zijn Wingman blind kunnen vertrouwen. En daarom schuiven we niet ‘zomaar’ een kandidaat naar voren die de juiste competenties lijkt te hebben.”

Mike vervolgt: “Schakel je een Wingman in, dan heb je een echte vertrouwenspersoon aan jouw kant staan. Met de juiste kwalificaties én trackrecord. Bovendien heeft de Wingman continu support om zich heen van andere Wingman’s: in een besloten netwerk delen al onze Wingman’s hun uitdagingen, aanpak en ervaringen. Zo brengt een Wingman de expertise van een heel team mee. Stuk voor stuk interimmers met uiteenlopende specialismen en de nodige vlieguren. Ook houdt de Wingman contact met ons terwijl zijn of haar project vordert. Dat alles geeft meerwaarde aan een Wingman tegenover een ‘gewone’ interimmer.”

Doel: meer efficiency
en betere marges

Project proposal

Wanneer de aanvraag van de wetenschappelijke uitgever binnenkomt, volgt een projectvoorstel. Voor het schrijven van het projectvoorstel gebruikt Beste Mensen input van een of meerdere Wingman met de juiste expertise. In de periode die volgt worden de contouren van het Center of Excellence steeds duidelijker: het moet plaats bieden aan nieuwe ideeën en initiatieven en dat terwijl de business doorgaat en maximaal wordt gefaciliteerd en ondersteund. Een centrale plek met een team dat procesverbeteringen, trainingen en systeemverbeteringen initieert, oppakt en realiseert. Zodat er meer efficiency ontstaat en de marges verbeteren. Terwijl de uitgever blijft werken met dezelfde hoeveelheid mensen.

In deze conceptfase wordt ook het profiel van de beoogde Wingman duidelijk. Deze hoeft niet per se uit de uitgeverijwereld te komen, maar moet vooral knowhow brengen bij de realisatie van het Center of Excellence. En goed passen binnen de specifieke cultuur van de organisatie. Beste Mensen stelt een Wingman voor die afkomstig is uit de bank- en verzekeringswereld. De Wingman brengt veel ervaring mee met klantgericht werken en het verbeteren van processen en systemen. Het blijkt een perfecte match.

Making progress

Mike: “Onze Wingman en de Vice-President Sales Operations van de uitgever voelden elkaar uitstekend aan. Er worden direct meters gemaakt. Onze Wingman legt een stevige basis voor het Center of Excellence, zorgt dat medewerkers goed zijn voorbereid en getraind en dat het Center of Excellence de benodigde structuur krijgt. Op een zeker moment ontbreekt specifieke IT-expertise, deze behoefte wordt vanuit het Wingman-netwerk flexibel aangevuld. Daarnaast heeft Beste Mensen vlak voor de kick-off van het Center of Excellence extra handen geleverd om de serie complexe operationele vraagstukken te managen. De tweede Wingman is bijgesprongen om het project de benodigde extra snelheid te geven.”

Cost reduction

Het Center of Excellence is in negen maanden gerealiseerd. Daarna heeft onze Wingman zijn taken geleidelijk overgedragen aan een nieuwe aangestelde directeur van het Center of Excellence. Inmiddels draait het Center op volle kracht en zijn al verschillende initiatieven gerealiseerd die hebben geleid tot kostenbesparingen en efficiencyverbeteringen.

Compliment

Mission accomplished? “Definitely”, Mike Philips concludes. “The best feedback I received was this: no one noticed the difference between our Wingman and the publisher’s own employees. They really operated as one team. Another area in which our Wingmen discern themselves from other interim professionals. We pay special attention to communication and building relationships within a company. This leads to more openness, but also a smoother and faster progression. Moreover, after this project our Wingman was asked for another project with the same publisher. This time in Customer Satisfaction. I consider this a huge compliment”.

Wingman

Every company has projects that remain pending or don’t get off the ground. How can you make sure this doesn’t happen? By shifting the focus, thinking outside the box and connecting with a Wingman: a senior professional who has earned his stripes.

A Wingman is a reinforcing or equal copilot. He ensures change is happening rapidly, but he isn’t on the foreground. He makes sure you stand out. The Wingman brings change to the entire company. Change that is structurally and demonstrably, and not a temporary solution.

De Wingman handelt uit vertrouwen en heeft oog voor sociale dynamiek. Anders dan andere interimmers, zoekt de Wingman veel sociale interactie met overige werknemers. Juist om die vertrouwensband te versterken en samen met volle kracht vooruit te gaan.

Beste Mensen.
Overschiestraat 63 | 1062 XD Amsterdam
info@beste-mensen.nl | 020 – 662 6674