Discover

Who are we?

Beste Mensen consists of a group of entrepreneurial interim professionals who combine their knowledge, skills and network. It’s our ambition to exceed the expectations of directors, management, and managers when it comes to hiring interim professionals and realizing (complex) organizational changes.

Our journey

Co-creation

In 2016, Beste Mensen was founded by two entrepreneurs who decided to combine their expertise and network. Together, they want to help their contacts with a complete service portfolio consisting of recruitment and selection, coaching, interim management, consultancy and training.

One year later, Beste Mensen expanded and two new partners joined. They enhance the knowledge and know-how of Beste Mensen with various expertise, such as Finance, IT, Logistics, Sales, Operations and Marketing.

In 2018 ontstaat Wingman als co-creatieproject met twee klantrelaties. Doel: de strategische projecten met interim professionals vorm te geven die direct impact hebben op het optimaliseren van de organisatie, binnen een vertrouwensband met het bestuur of management, zonder dat de Wingman zelf op de voorgrond hoeft te treden.

Daarbij gebruik makend van de brede expertises uit het Beste Mensen-netwerk en door volop aandacht te hebben voor zorgvuldige en effectieve communicatie op alle niveaus binnen de organisatie. Zodat de bestuurder/ manager ‘de handen vrij’ houdt en effectief kan acteren.

Wingman pilots

The first two Wingman pilots started:

  • Supporting the CEO of a big logistics provider with a Strategic Support Manager and a temporary member of the MT.
  • Supporting the CFO of a big IT service provide with a Senior Business Consultant and a temporary member of the MT.

In 2019, we successfully completed two pilots. This was sufficient reason for Beste Mensen to focus completely on the development of the Wingmanconcept and cease all other activities.

Inmiddels zijn er meer dan twintig Wingman met uiteenlopende expertisegebieden. Samen zijn zij verenigd in een actief kennisdelingsplatform. Hier delen de Wingman hun ervaringen en consulteren zij elkaar voor intervisie, een second opinion of advies.

In 2020, several Wingman created the ExcellerateProgram together.

Why Beste Mensen?

Onze werkwijze is onze kracht

Wij begrijpen dat strategisch ontwerp en daadwerkelijke realisatie gelijke prioriteit nodig heeft. Onze Wingman zorgen dat duurzaam resultaat binnen handbereik komt. Wij houden onszelf en onze klanten scherp met onze ‘Guiding Principles’.

Zo helpen wij klanten optimaal hun visie helder uit te dragen, deze levend te houden op de werkvloer, én de uitvoering van projecten 100% te doen slagen. 

Mission, core values & vision

Mission

Wij staan directieleden en seniormanagers terzijde in versneld hun ambitie en doelen te helpen realiseren. Door tijdelijke versterking te bieden bij het uitvoeren van hun takenpakket en activiteiten. De Wingman van Beste Mensen staat als sparringspartner naast haar klanten met daadkracht en inhoudelijke expertise. 

Core values

‘Excellence’, Focus & Energie, Growth mindset, Respect. 

Vision

Beste Mensen wil de ‘preferred’ partner zijn voor ondernemende organisaties in interim management. Vanwege ons vermogen om versneld vooruitgang te boeken en doelen écht te realiseren. Door focus en energie te brengen en mensen te verbinden, zodat onze klanten sneller kunnen inspelen op de veranderende omgeving van nu.