Valideren van de operationele activiteiten om invulling te geven aan de gekozen strategie

Commerciële doelstellingen halen
dankzij opschalen van het dropshipment volume

Valideren van de operationele activiteiten om invulling te geven aan de gekozen strategie

Commerciële doelstellingen halen
dankzij opschalen van het dropshipment volume

Eind 2019 roept een meubelgroothandel de hulp in van Beste Mensen. Zij hebben het doel om hun dropshipment (B2B2C) volume te verhogen tot 25% van de totale omzet. Om dit te bewerkstelligen moeten alle operationele processen en systemen binnen het bedrijf gereed zijn. De Wingman van Beste Mensen wordt ingehuurd om het gehele proces te doorlopen en te toetsen tot welk volume dropshipment orders kunnen worden verwerkt. Om vervolgens te analyseren waar de uitdagingen liggen. Mike Philips van Beste Mensen vertelt over de samenwerking.

In 2018 werkte de Wingman van Beste Mensen al succesvol samen met de meubelgroothandel. Hierbij fungeerde hij, samen met een mede-Wingman, als strategisch adviseur voor het senior management. Deze strategie is geïmplementeerd en aan het einde van 2019 herzien. De algemeen directeur van de meubelgroothandel schakelt daarna opnieuw een Wingman in. Met dropshipment als een van de belangrijke speerpunten.

Dropshipping

Dropshipping is een techniek voor integraal ketenbeheer. Hierbij ontvangt de handelaar/retailer een bestelling van een eindklant. De handelaar plaatst de bestelling door naar de producent of groothandel. Vervolgens levert laatstgenoemde het product rechtstreeks aan de koper/eindklant. En gaat de factuur via de (tussen)handelaar naar de eindklant.

Operationele proces in kaart

Voorheen werkte de meubelgroothandel volgens het traditionele B2C-model om consumenten te bedienen. Distributeurs kochten producten in en leverde zelf aan klanten. Tot het moment dat het bedrijf een kans zag om in afzetvolume op te schalen door dropshipment als model aan te bieden aan bestaande en nieuwe afnemers.

Om deze (hogere) volumes te bewerkstelligen is een goede flow in het proces belangrijk. Hiervoor werden de verschillende stakeholders in het gehele proces in kaart gebracht. Mike vertelt: “Hierbij brachten wij de goederen-, financiële-, retour- en datastroom in kaart. Aan de hand van interviews toetste de Wingman welke afdeling wat doet en wanneer. Waar zijn de hand-over momenten tussen verschillende afdelingen? Door de LEAN-methodiek toe te passen, verwerkten we alle bevindingen en werden alle onderlinge relaties duidelijk.”

Hoe is het project aangevlogen?

De keuze voor de Wingman voor dit project is gebaseerd op zijn brede achtergrond. “Door zijn expertise in de commercie, sales operations, finance en logistiek schakelt de Wingman snel en op alle niveaus tussen verschillende afdelingen. De afdelingen die betrokken zijn bij dropshipment zijn: verkoop, Sales Support, Supply Chain, finance en IT.”

In vier weken tijd zijn de meubelgroothandel én de logistieke partner getoetst op mogelijkheden voor het opschalen van het volume van dropshipment. Hierbij ontdekte de Wingman een aantal knelpunten. “Zo concludeerden we dat B2B-klanten niet werden getoetst of ze gereed zijn voor het dropshipmentmodel. Ook waren er te veel manuele handelingen bij Sales Support & Supply Chain. Deze afdelingen moesten meer geautomatiseerd worden. Daarnaast diende het gehele retourproces te worden herzien. Deze was namelijk te omslachtig en een efficiënt retourproces is belangrijk bij dropshipment.”

Mystery Shopper Experience

“Naast deskresearch en interviews hebben we het traject vanuit de beleving van de consument doorlopen. Dit geldt zowel voor het dropshipment, als het B2C-perspectief. Dit hebben we op eigen initiatief uitgevoerd. Op deze manier doorloop je het hele proces en leg je alle knelpunten bloot.” Zo bleek dat er op het gebied van factuur, levertijd, bestellen en retourneren nog flinke winst te behalen was die direct positieve impact heeft op de klantervaring.

Doel: opschalen dropshipment volume

Betrokken Wingman

Het doel van het vier weken durende project was de haalbaarheid toetsen en verbeterpunten voor het dropshipment proces in kaart brengen. Dit betekent niet dat de Wingman hierna uit beeld verdwijnt. De verbeterpunten zijn volledig geïmplementeerd en de meubelgroothandel is voorbereid op de toekomst. Met als doel het behalen van 25 procent dropshipment orders uit de totale omzet per jaar. Na het project is de Wingman beschikbaar als klankbord voor de algemeen directeur en supply directeur.

Wingman

In elke organisatie zijn er projecten die blijven liggen of niet van de grond komen. Hoe zorgt u dat dit wel lukt? Door focus te verleggen, buiten de gebaande paden te denken en verbinding te zoeken met een Wingman. Een senior professional die zijn strepen heeft verdiend.

Een Wingman is een versterking of gelijkwaardige copiloot. Brengt verandering in een stroomversnelling, maar treedt niet per se op de voorgrond. Hij zorgt ervoor dat u uitblinkt. De Wingman brengt verandering in de hele organisatie. Structureel en aantoonbaar, geen tijdelijke oplossing.

De Wingman handelt uit vertrouwen en heeft oog voor sociale dynamiek. Anders dan andere interimmers, zoekt de Wingman veel sociale interactie met het aanwezige team. Juist om die vertrouwensband te versterken en samen met volle kracht vooruit te gaan.

 

Beste Mensen.
Overschiestraat 63 | 1062 XD Amsterdam
info@beste-mensen.nl | 020 – 662 6674