Ontdek Beste Mensen

Wie zijn wij?

Beste Mensen bestaat uit een selectieve groep ondernemende interim-professionals die hun kennis, kunde en netwerk bundelen. Het is hun ambitie de verwachtingen van bestuurders, directies en managers te overtreffen, bij de inhuur van interim-professionals en bij de realisatie van (complexe) organisatieveranderingen.

Onze journey

Co-creatie

In 2016 gaat Beste Mensen van start, als twee ondernemers besluiten hun expertise en netwerken te bundelen. Samen willen zij hun relaties van dienst zijn met een diverse dienstenportfolio.

In 2017 breidt Beste Mensen uit en treden nieuwe partners toe. Zij verrijken de kennis en knowhow van Beste Mensen met verschillende expertises, zoals Finance, IT, Logistics, Sales, Operations en Marketing.

In 2018 ontstaat Wingman als co-creatieproject met twee klantrelaties. Doel: de strategische projecten met interim professionals vorm te geven die direct impact hebben op het optimaliseren van de organisatie, binnen een vertrouwensband met het bestuur of management, zonder dat de Wingman zelf op de voorgrond hoeft te treden.

Daarbij gebruik makend van de brede expertises uit het Beste Mensen-netwerk en door volop aandacht te hebben voor zorgvuldige en effectieve communicatie op alle niveaus binnen de organisatie. Zodat de bestuurder/ manager ‘de handen vrij’ houdt en effectief kan acteren.

Wingman-pilots

De eerste twee Wingman-pilots gaan van start:

  • Ondersteuning van de CEO van een grote logistiek dienstverlener, in de rol van Strategic Support Manager en tijdelijk lid van het MT.
  • Ondersteuning van de CFO van een grote IT dienstverlenende organisatie, in de rol van Senior Business Consultant en tijdelijk lid van het MT.

In 2019 worden de twee pilots met groot succes afgerond. Reden voor Beste Mensen om zich volledig te focussen op verdere ontwikkeling van het Wingman-concept en andere activiteiten stop te zetten.

Inmiddels zijn er meer dan twintig Wingman met uiteenlopende expertisegebieden. Samen zijn zij verenigd in een actief kennisdelingsplatform. Hier delen de Wingman hun ervaringen en consulteren zij elkaar voor intervisie, een second opinion of advies.

In 2020 is door een aantal Wingman samen het Excellerate-programma ontwikkeld.

Waarom Beste Mensen?

Onze werkwijze is onze kracht

Wij begrijpen dat strategisch ontwerp en daadwerkelijke realisatie gelijke prioriteit nodig heeft. Onze Wingman zorgen dat duurzaam resultaat binnen handbereik komt. Wij houden onszelf en onze klanten scherp met onze ‘Guiding Principles’.

Zo helpen wij klanten optimaal hun visie helder uit te dragen, deze levend te houden op de werkvloer, én de uitvoering van projecten 100% te doen slagen. 

Missie, kernwaarden & visie

Missie

Wij staan directieleden en seniormanagers terzijde in versneld hun ambitie en doelen te helpen realiseren. Door tijdelijke versterking te bieden bij het uitvoeren van hun takenpakket en activiteiten. De Wingman van Beste Mensen staat als sparringspartner naast haar klanten met daadkracht en inhoudelijke expertise. 

Kernwaarden

‘Excellence’, Focus & Energie, Growth mindset, Respect. 

Visie

Beste Mensen wil de ‘preferred’ partner zijn voor ondernemende organisaties in interim management. Vanwege ons vermogen om versneld vooruitgang te boeken en doelen écht te realiseren. Door focus en energie te brengen en mensen te verbinden, zodat onze klanten sneller kunnen inspelen op de veranderende omgeving van nu.