Ontdek Beste Mensen

Wie zijn wij?

Beste Mensen bestaat uit een selectieve groep ondernemende interim-professionals die hun kennis, kunde en netwerk bundelen. Het is hun ambitie de verwachtingen van bestuurders, directies en managers te overtreffen, bij de inhuur van interim-professionals en bij de realisatie van (complexe) organisatieveranderingen.

Onze journey

Co-creatie

In 2016 gaat Beste Mensen van start, als twee ondernemers besluiten hun expertise en netwerken te bundelen. Samen willen zij hun relaties van dienst zijn met een diverse dienstenportfolio.

In 2017 breidt Beste Mensen uit en treden nieuwe partners toe. Zij verrijken de kennis en knowhow van Beste Mensen met verschillende expertises, zoals Finance, IT, Logistics, Sales, Operations en Marketing.

In 2018 ontstaat Wingman als co-creatieproject met twee klantrelaties. Doel: de strategische projecten met interim professionals vorm te geven die direct impact hebben op het optimaliseren van de organisatie, binnen een vertrouwensband met het bestuur of management, zonder dat de Wingman zelf op de voorgrond hoeft te treden.

Daarbij gebruik makend van de brede expertises uit het Beste Mensen-netwerk en door volop aandacht te hebben voor zorgvuldige en effectieve communicatie op alle niveaus binnen de organisatie. Zodat de bestuurder/ manager ‘de handen vrij’ houdt en effectief kan acteren.

Wingman-pilots

De eerste twee Wingman-pilots gaan van start:

  • Ondersteuning van de CEO van een grote logistiek dienstverlener, in de rol van Strategic Support Manager en tijdelijk lid van het MT.
  • Ondersteuning van de CFO van een grote IT dienstverlenende organisatie, in de rol van Senior Business Consultant en tijdelijk lid van het MT.

In 2019 worden de twee pilots met groot succes afgerond. Reden voor Beste Mensen om zich volledig te focussen op verdere ontwikkeling van het Wingman-concept en andere activiteiten stop te zetten.

Inmiddels zijn er meer dan twintig Wingman met uiteenlopende expertisegebieden. Samen zijn zij verenigd in een actief kennisdelingsplatform. Hier delen de Wingman hun ervaringen en consulteren zij elkaar voor intervisie, een second opinion of advies.

In 2020 is door een aantal Wingman samen het Excellerate-programma ontwikkeld.

Waarom Beste Mensen?

Perfecte match

Beste Mensen gaat voor ‘De perfecte match’ en is gericht op het creëren van duurzame en waardevolle relaties. Krijgt het werk gedaan zodat opdrachtgevers een stap dichter zijn bij het realiseren van hun ambities.

Elke aanvraag wordt zorgvuldig geëvalueerd en onderzocht. Er volgt pas een voorstel als er volledige overtuiging bestaat dat de aanvrager hiermee daadwerkelijk verder komt en zijn of haar doelstellingen behaalt.

Een persoonlijke vertrouwensband staat voorop en het is Beste Mensen er alles aan gelegen om deze vertrouwensband keer op keer verder te bestendigen.

Missie, kernwaarden & visie

Missie

Bestuurders en managers zijn in toenemende mate op zoek naar hooggekwalificeerde en kundige professionals die de ‘diepere laag’ binnen organisaties aanvoelen, hierin tact- en begripvol kunnen opereren, een stevige rol kunnen vervullen en tastbaar resultaat afleveren.

Beste Mensen wil voor deze bestuurders en managers een baken van vertrouwen zijn. Een partner die gewenste kennis en expertise levert of aantrekt en daarbij de traditionele klant-leverancierrelatie voorbij gaat door te opereren vanuit volledige commitment en betrokkenheid.

Kernwaarden

Discretie, creativiteit, knowhow, daadkracht en vertrouwen.

Visie

Beste Mensen ziet de noodzaak van continue verandering in organisaties en wil in het omarmen hiervan een toongevende, dienende rol vervullen. Zodat organisaties en hun bestuurders en managers Beste Mensen het vertrouwen geven om als partner onvergelijkbare meerwaarde te bieden.