Wake-up call voor je netwerk

Omzetverhoging
uit het bestaande netwerk

Wake-up call voor je netwerk

Omzetverhoging
uit het bestaande netwerk

De omzet en de impact op de markt vergroten. Hiervoor zoekt een middelgroot consultancybureau in 2019 contact met Beste Mensen. Doorstomen naar de top-5 van de markt door meer klanten te werven is het doel. De Wingman van Beste Mensen verstevigt de banden met inactieve klanten en legt nieuwe contacten. Hierdoor maakt het bedrijf enorme stappen en stevent het af op de gewenste top-5 positie.

Beste Mensen is al geruime tijd actief voor het consultancybureau. In eerste instantie gaat het om operationele projecten. Omdat deze succesvol zijn uitgevoerd, schakelt de directeur/­eigenaar een Wingman in. Hij heeft te maken met hoge targets, tijd- en capaciteitstekort. Leads opvolgen en sales in het algemeen kosten veel tijd. De sales support Wingman heeft hiervoor direct de juiste expertise, kwalificaties en trackrecord in huis.

Inventariseren

De Wingman gaat meteen aan de slag. De eerste twee weken ligt de focus op inventarisatie. Wingman David Ruiz vertelt: “In deze periode interview ik werknemers, en bekijk ik breed alle saleskansen. Zowel het actuele netwerk als bijvoorbeeld het inactieve klantenbestand worden compleet doorgelicht. Ik onderzoek, spot kansen en breng alles in kaart. Mijn doel is dat de organisatie vol in kan zetten op groeimogelijkheden.”

De Wingman is tijdens het project een volwaardig partner en ook daarna. Hij doet al het voorbereidende werk, zodat het hele bedrijf recht op zijn doel kan afgaan. Dit relatiemanagement kent nogal wat activiteiten. “Bellen, klanten opzoeken, een netwerk opzetten, alle collega’s bewustmaken van het belang van hun netwerk en alles documenteren. Wij ontlasten de organisatie door dit over te nemen.”

Awareness voor alle diensten

Om de omzet te vergroten richt de Wingman zich niet alleen op nieuwe klanten. Ook het inactieve klantenbestand wordt aangesproken. “Klanten kennen vaak niet alle werkzaamheden van een bedrijf. Ze schakelen andere bedrijven in voor taken die evengoed door het consultancybureau gedaan kunnen worden. Mijn missie is om awareness te creëren voor alle diensten die het bedrijf aanbiedt. En om die ‘nee’ of ‘misschien’, op professionele wijze in een volmondige ‘ja’ te veranderen.”

Na de inventarisatie komt inzicht. Samen met het consultancybureau is uiteindelijk het plan ontwikkeld om een roadshow te organiseren. “Een dag in de week bezochten we drie klanten. Daar presenteerden we vakinhoudelijk en vol enthousiasme de USP’s van het bedrijf en het complete productportfolio.”

Aanhouder wint

Het project vergt doorzettingsvermogen en geduld. De Wingman is in zijn contact naar klanten volhardend, maar altijd op een professionele en rustige manier. “Je kunt denken na een aantal keer bellen: ‘dit wordt niks, laat ik het maar opgeven.’ Daar bereik je niets mee. Als jij vaker belt en ze hebben een bedrijf nodig als de jouwe, dan ben jij de eerste waar ze aan denken.”

Doel: omzet verhogen door intensief relatiemanagement

Bestaande klanten verrassen

De Wingman blaast nieuw leven in relaties met bestaande én voormalige klanten. Ook worden er nieuwe klanten aan het netwerk toegevoegd. “Bestaande klanten zijn meestal positief verrast over wat het bedrijf allemaal nog meer voor oplossingen biedt. Met een flink aantal nieuwe klanten is een goede relatie opgebouwd. Dit leverde een groot aantal nieuwe opdrachten en afspraken op.”

Omzetboost

Hierdoor krijgt de omzet een flinke boost en maakt het consultancybureau grote stappen op de markt. De top-5 is in zicht en in dit tempo duurt dit niet lang meer. De Wingman heeft het fundament gelegd voor efficiënt relatiemanagement. “Later kwam er behoefte aan nóg meer ondersteuning vanuit de opdrachtgever. Toen is er iemand vanuit ons netwerk daar in vaste dienst gegaan.”

Met name dienstverlenende organisaties waar sales een lange aanloop heeft, zijn uitermate geschikt voor een sales-Wingman voor het verhogen van omzet en intensiever relatiemanagement.

Wingman

In elke organisatie zijn er projecten die blijven liggen of niet van de grond komen. Hoe zorgt u dat dit wel lukt? Door focus te verleggen, buiten de gebaande paden te denken en verbinding te zoeken met een Wingman. Een senior professional die zijn strepen heeft verdiend.

Een Wingman is een versterking of gelijkwaardige copiloot. Brengt verandering in een stroomversnelling, maar treedt niet per se op de voorgrond. Hij zorgt ervoor dat u uitblinkt. De Wingman brengt verandering in de hele organisatie. Structureel en aantoonbaar, geen tijdelijke oplossing.

De Wingman handelt uit vertrouwen en heeft oog voor sociale dynamiek. Anders dan andere interimmers, zoekt de Wingman veel sociale interactie met het aanwezige team. Juist om die vertrouwensband te versterken en samen met volle kracht vooruit te gaan.

 

Beste Mensen.
Overschiestraat 63 | 1062 XD Amsterdam
info@beste-mensen.nl | 020 – 662 6674