Wat is communicatie positionering?

Een veel gestelde vraag betreft Positioneringsstrategie

Wat is communicatie positionering?

Een communicatie positionering is een strategische boodschap die de waarde van een organisatie duidelijk communiceert in verhouding tot haar concurrenten. De beroepsvereniging voor communicatie heeft zelfs een aparte afdeling opgericht die “Positionering” heet Positioneren kan worden gedefinieerd als kiezen, of bepalen waar je je product geplaatst wilt hebben en zorgen dat het daar gepositioneerd wordt.

Lees ook: Wat is de definitie van Positioneringsstrategie?

Maak kennis met onze Wingmen

Wilt u meer informatie over een of meer van onze Wingmen, vul dan het formulier in en we sturen u een uitgebreid profiel toe.

Positioneringsstrategie gerelateerde vragen en antwoorden 

Een positioneringsbasis is een methode om snel inzicht te krijgen in hoe concurrenten zich positioneren in de markt. Wat zijn de vier categorieën van bases? Organisatie gecentreerd, product/dienst gecentreerd, marketing variabel gecentreerd en ontvanger gecentreerd.

Een transformationele positionering is een unieke en creatieve manier om je product te branden. Een bedrijf kan dit doen door gebruik te maken van de kracht van persuasieve communicatie waarmee een interessante boodschap over hun producten wordt gecreëerd die hen onderscheidt van concurrenten.

Een succesvolle transformationele positionering zal een aantrekkelijke, wenselijke, uitmuntende levensstijl creëren voor haar klanten die er genoeg plezier aan beleven om premium prijzen te betalen vanwege kwaliteitskenmerken of -voordelen, alsmede zich goed voelen over zichzelf omdat ze voor zo’n levensveranderende optie hebben gekozen!

Een communicatie positionering is een strategische boodschap die de waarde van een organisatie duidelijk communiceert in verhouding tot haar concurrenten. De beroepsvereniging voor communicatie heeft zelfs een aparte afdeling opgericht die “Positionering” heet Positioneren kan worden gedefinieerd als kiezen, of bepalen waar je je product geplaatst wilt hebben en zorgen dat het daar gepositioneerd wordt.

De positionering van een bedrijf is een element dat niet over het hoofd mag worden gezien. Er zijn drie factoren waarmee rekening moet worden gehouden: de perceptie door uw doelgroep, de merkidentiteit en de vraag of u uw merk op een bepaalde manier wilt positioneren. Het interessante hieraan is echter hoe deze elementen elkaar beïnvloeden en wat ze betekenen voor de positie zelf.

In de huidige markt is positionering alles. Het kan het verschil uitmaken tussen een product of een merk dat succesvol is en een product of een merk dat in de vergetelheid raakt.

Enkele elementen die een rol spelen bij het bepalen van de positionering zijn klanten, concurrenten en het imago van uw eigen bedrijf. Idealiter voert u kwalitatieve interviews met uw klanten om een idee te krijgen van wat zij het meest waarderen aan goederen zoals die van u. Concurrenten kunnen ook inzicht bieden in hoe goed hun producten gepositioneerd zijn, omdat het duidelijk maakt waar voor ons leemtes kunnen zitten als we nieuwe kansen nastreven

Merkpositionering is een manier om op een emotioneel niveau contact te maken met mensen in uw doelgroep. Het gaat over het vinden van een (unieke) plek waar u en potentiële klanten een soort verbinding hebben, waardoor ze zich meer verbonden of betrokken voelen bij wat ze kopen dan wanneer het gewoon een willekeurig item zou zijn zonder enige context.

Een positioneringsmatrix is een hulpmiddel om tot de juiste strategie voor uw merk te komen. Het beoordeelt hoe u zich positioneert ten opzichte van concurrenten in de ogen van wat klanten willen of nodig hebben, en richt zich op klantsegmenten op hoog niveau die het meest relevant en belangrijk zijn.

Het doel van positionering is om u een voorkeurspositie te geven bij uw doelgroep. Een goede positionering zorgt ervoor dat mensen uw merken, producten, diensten en oplossingen als eerste overwegen en waarderen boven merken die vergelijkbaar of vergelijkbaar zijn. Om dit effectief te doen, moet u de juiste “fit” vinden voor uzelf ten opzichte van het aanbod van uw concurrenten.

Tweezijdige positionering is een krachtige marketing- en communicatietechniek die merken in staat stelt een invloedrijke positie in te nemen ten opzichte van hun concurrenten. Merken met een succesvolle tweezijdige positionering zijn in staat om zowel aan te sluiten op het probleem dat ze voor klanten oplossen als op de waarden van doelgroepen die ze aanspreken, waardoor ze wendbaarder zijn dan merken die zich slechts op één kant of de andere kant richten.

Wie zijn wij?

Beste Mensen bestaat uit een selectieve groep ondernemende interim-professionals die hun kennis, kunde en netwerk bundelen. Het is hun ambitie de verwachtingen van bestuurders, directies en managers te overtreffen, bij de inhuur van interim-professionals en bij de realisatie van (complexe) organisatieveranderingen.