Wat is sturend gedrag?

Een veel gestelde vraag betreft Managementstijlen

Wat is sturend gedrag?

Sturend gedrag? Als je de competentie hebt van stuurgedrag, dan betekent dit dat je een effectief leider bent en zorg draagt voor de ontwikkeling van anderen. Je stuurt anderen in verschillende situaties met je leiderschapskwaliteiten.

Lees ook: Wat is de definitie van Managementstijlen?

Maak kennis met onze Wingmen

Wilt u meer informatie over een of meer van onze Wingmen, vul dan het formulier in en we sturen u een uitgebreid profiel toe.

Managementstijlen gerelateerde vragen en antwoorden 

Leiderschapsstijlen zijn de manier waarop een leider een taak uitvoert. De centrale vraag is hoe de leider denkt zijn ondergeschikten zo positief mogelijk te kunnen beïnvloeden om de organisatiedoelen te bereiken, dus zijn er verschillende classificaties van leiderschapsstijlen of managementstijlen – wat past het best bij u?

Een managementstijl is het kenmerkende gedragspatroon van hoe mensen dingen gedaan krijgen voor en door anderen. Managementwerk houdt in dat deze taken op alle niveaus in een organisatie worden uitgevoerd. Deze vormen de specifieke, unieke “managementstijl” van een bedrijf.

Leiderschapsstijl is een belangrijke factor in elke organisatie. Er zijn verschillende stijlen die gebruikt kunnen worden, die elk hun eigen sterke en zwakke punten hebben, afhankelijk van de situatie die zich voordoet. Als je bijvoorbeeld een team door een crisis of noodsituatie leidt, is er geen betere leiderschapsstijl dan één met overtuigende en directieve kwaliteiten om mensen snel te laten samenwerken om het probleem op te lossen; terwijl als het gaat om het focussen op samenwerking voor dagelijkse taken, dan zou een meer taakgerichte aanpak waarschijnlijk het beste werken – zoals iemand vertellen wat er gedaan moet worden in plaats van eerst te vragen hoe hij of zij over dingen denkt.

De stijl van leidinggeven die bij jou als werknemer past is situationeel. Situationeel leiderschap gaat over het toepassen van de juiste leiderschapsstijl op de juiste persoon op het juiste moment en dit model kan goed passen in een westerse omgeving waar medewerkers zich verder willen ontwikkelen, inspraak willen hebben en gestuurd willen worden door hun managers die hen coachen – wat allemaal klinkt alsof het zou passen bij mensen die werken voor bedrijven of ondernemingen in westerse handen.

De twee belangrijkste managementstijlen zijn de aristocratische en de democratische. De aristocraat gelooft dat zijn titel of privilege hem het recht geeft bevelen uit te vaardigen zonder enige inbreng van degenen aan wie hij leiding geeft, terwijl de democraat gelooft in gelijke besluitvorming voor alle betrokken partijen – het enige verschil is dat democratie uitgaat van de stem van meer dan één persoon, terwijl aristocratie toestaat dat één enkele stem alles beslist.

Sturend leiderschap is van cruciaal belang voor het succes van een onderneming. Bedrijven hebben leiders nodig, niet alleen managers en coördinatoren; anders blijven werknemers zonder richting of motivatie om te groeien. Coaching helpt mensen zich bewust te worden van hun gedrag, zodat zij dit zo nodig kunnen veranderen om er zelf beter van te worden, evenals de mensen om hen heen op het werk die ook naar persoonlijke groei streven.

Welk type leider u bent bepaalt wat voor soort training en coaching het beste is voor uw leiderschapsontwikkeling. Je kunt dan de juiste leerdoelen samenstellen, zoals specifieke vaardigheden die geleerd kunnen worden of kwaliteiten die ontwikkeld moeten worden zoals empathie ten opzichte van anderen met wie ze samenwerken.

De democratische stijl van leiderschap is een mensgerichte leiderschapsstijl waarbij de focus van de manager volledig ligt op het motiveren van hun team. Dit betekent dat ze er alleen op gericht zijn ervoor te zorgen dat de werknemers gelukkig blijven en gemotiveerd zijn om het goed te doen, zodat ze succesvol kunnen zijn.

Een goede leider past zijn stijl aan aan de behoeften van zijn team. Een bouwbedrijf kan bijvoorbeeld efficiënter werken met een directe en controlerende leiderschapsstijl, terwijl een architectenbureau de vruchten zal plukken van regelmatig overleg.

Leiderschap is een belangrijk onderdeel van elke samenleving, omdat het mensen helpt hun potentieel te realiseren door samen te werken. Leiderschap kan op vele manieren worden gedefinieerd, afhankelijk van de situatie en aan wie je het vraagt; maar welke definitie de een ook geeft, anderen zullen er zeker een andere mening over hebben.

Wie zijn wij?

Beste Mensen bestaat uit een selectieve groep ondernemende interim-professionals die hun kennis, kunde en netwerk bundelen. Het is hun ambitie de verwachtingen van bestuurders, directies en managers te overtreffen, bij de inhuur van interim-professionals en bij de realisatie van (complexe) organisatieveranderingen.