Wat voor een soort leidinggevende zijn er?

Een veel gestelde vraag betreft Leiderschap

Er zijn veel verschillende soorten leiderschap. Persoonlijk leiderschap, dienend leiderschap en inspirerend leiderschap hebben allemaal hun eigen verwachtingen over hoe ze in een werkomgeving behandeld willen worden. De autoritaire stijl wordt vaak gezien als de meer traditionele vorm waarbij werknemers doen wat hen gezegd wordt zonder vragen of inbreng van anderen, het is ook zeer hiërarchisch, zodat degenen aan de top veel meer macht krijgen dan werknemers van lagere niveaus die moeten gehoorzamen uit angst om hun positie te verliezen. De participatieve stijl is sterk afhankelijk van teamwerk en groepsinspanning, wat beide kanten op kan gaan, afhankelijk van of mensen zin hebben om samen te werken of niet; als dit type goed wordt uitgevoerd, leidt het tot snellere resultaten omdat iedereen zich even betrokken voelt om dingen snel af te krijgen, aangezien er geen ruimte is om te verslappen

Lees ook: Wat is de definitie van

Maak kennis met onze Wingmen

Wilt u meer informatie over een of meer van onze Wingmen, vul dan het formulier in en we sturen u een uitgebreid profiel toe.

Wie zijn wij?

Beste Mensen bestaat uit een selectieve groep ondernemende interim-professionals die hun kennis, kunde en netwerk bundelen. Het is hun ambitie de verwachtingen van bestuurders, directies en managers te overtreffen, bij de inhuur van interim-professionals en bij de realisatie van (complexe) organisatieveranderingen.