Portfolio Manager

Wat is de definitie van Portfolio Manager?

De portefeuillebeheerder is verantwoordelijk voor het strategisch beheer van de doelstellingen van een bedrijf. Deze persoon houdt zich vaak bezig met projecten en initiatieven die rechtstreeks van invloed zijn op een organisatie en op andere bedrijven in hun sector of bedrijfstak, zoals het samenwerken met klanten aan account-specifieke behoeften van welke aard dan ook. Met deze functie komt verantwoordelijkheid: men moet niet alleen middelen effectief beheren, maar ook relaties opbouwen die zowel nu als in de toekomst belangrijk zullen zijn!

Waar werken Portfolio Managers?

Portfolio managers werken bij bedrijven en in adviesbureaus. Deze mensen worden beschouwd als onafhankelijke adviseurs, wat betekent dat zij veel verschillende cliënten kunnen adviseren, maar geen specifieke cliënt hebben die voor het leven van hen is, zoals investeringsbankiers doen.

Wat doet een Portfolio Manager?

Een portfolio manager is iemand die helpt een bedrijfsstrategie in kaart te brengen en te verbeteren. Zij ontwikkelen beleid op organisatieniveau, maken dashboards op basis van top-down (strategie) en bottom-up (projecten) informatie, bewaken de samenhang tussen verschillende projecten om de doelstellingen op elkaar af te stemmen. Het werk van een portfoliomanager kan ook inhouden dat hij projectmandaten geeft voor het initiëren van programma’s of projecten die hij met zijn teams beheert

Wat is Portfolio Management?

Portfolio management is het strategische besluitvormingsproces waarbij het gebruik van de middelen in evenwicht wordt gebracht en de activiteiten worden geprioriteerd. Het is ook een belangrijk onderdeel van het streven naar meer efficiëntie binnen organisaties, omdat het de middelen rechtvaardig verdeelt door de beschikbaarheid, het vermogen, de eisen aan tijd en inspanning van mensen of middelen te bepalen.

Wat is een Portfolio Manager?

De term portfolio manager of project manager wordt gebruikt om iemand aan te duiden die toezicht houdt op de uitvoering van een bepaalde taak. Hij is belast met het jongleren van alle aspecten, zoals onderzoek en ontwikkeling, het plannen van de termijnen voor elke stap in het productie- of verzendingsproces, het bepalen van de budgetten/updates van de kosten voor de materialen die per fase nodig zijn, samen met eventuele logistieke behoeften, zoals transportbehoeften.

Wie zijn wij?

Beste Mensen bestaat uit een selectieve groep ondernemende interim-professionals die hun kennis, kunde en netwerk bundelen. Het is hun ambitie de verwachtingen van bestuurders, directies en managers te overtreffen, bij de inhuur van interim-professionals en bij de realisatie van (complexe) organisatieveranderingen.

Maak kennis met onze Wingmen

Wilt u meer informatie over een of meer van onze Wingmen, vul dan het formulier in en we sturen u een uitgebreid profiel toe.