workflow

Wat is de definitie van workflow?

De definitie van workflow is het proces van afhandeling van documenten, dat automatisch of semi-automatisch kan zijn.

Welke soorten stromen zitten er in een proces?

Er zijn drie soorten processen die een onderneming heeft: klantgericht, ondersteunend en controlerend. In elke organisatie zijn er primaire of “klantgerichte” processen, alsmede de meer algemene taken zoals planning die deze ondersteunen. Tenslotte hebben organisaties controlefuncties om de naleving van wijzigingen in beleid/procedures enz. te bewaken,

Wat doet een flowchart?

Een stroomschema, ook wel flowsheet of flowchart genoemd, is een schematische weergave van een proces. Het wordt meestal gebruikt om het proces gemakkelijker te visualiseren en om fouten in het proces op te sporen.

Wat is proces flow?

Een processtroom is een schematische weergave van de stappen die nodig zijn om een proces uit te voeren. Dit diagram laat zien hoe elk onderdeel verloopt, welke afdelingen/mensen erbij betrokken zijn en waar er binnen dat specifieke onderdeel risico’s of kansen kunnen liggen.

Waarom een workflow?

Een workflow management systeem helpt bij het optimaliseren van processen en het verbeteren van de klantgerichtheid. Een workflow biedt ook de mogelijkheid om workloads te controleren en inzicht te houden in status en voortgang van processen.

Wat betekent werkstroom?

Workflow is een opeenvolging van activiteiten die worden uitgevoerd in overeenstemming met de bedrijfsprocessen van een organisatie.

Wat is een workflow actie?

Een workflow bestaat uit twee delen: stappen en acties. Stappen zijn activiteiten die moeten worden uitgevoerd, zoals het beoordelen van een offerte of het terugbellen van een klant, terwijl een actie aangeeft of de stap is uitgevoerd.

Wat is een goede workflow?

Een goede workflow is de sleutel tot het beheer van de tijd binnen een bedrijf. Het gaat om activiteiten (goederen en informatie), de volgorde ervan, de voorbereiding op de uitvoering, maar ook om geautomatiseerde hulpmiddelen die de bedrijfsprocessen stroomlijnen.

Wie zijn wij?

Beste Mensen bestaat uit een selectieve groep ondernemende interim-professionals die hun kennis, kunde en netwerk bundelen. Het is hun ambitie de verwachtingen van bestuurders, directies en managers te overtreffen, bij de inhuur van interim-professionals en bij de realisatie van (complexe) organisatieveranderingen.

Maak kennis met onze Wingmen

Wilt u meer informatie over een of meer van onze Wingmen, vul dan het formulier in en we sturen u een uitgebreid profiel toe.