Agile

Wat is de definitie van Agile?

Agile is een manier van denken, werken en organiseren. Het woord agile staat letterlijk voor wendbaar, flexibel maar het betekent ook dat je snel van begrip bent of slim op je voeten staat omdat je wendbaarder bent dan iemand die niet weet waar hij mee bezig is!

Wat is Agile it?

Agile it is een software-ontwikkelingsproces dat gebruik maakt van korte, beheersbare perioden om kwaliteitsproducten te maken. De duur van deze iteraties kan zo klein zijn als een week of een maand lang dit maakt snelle verandering en snelle feedback in het iteratieve proces mogelijk.

Wat is een Agile cultuur?

Een agile cultuur is een manier van werken. Bij de overgang naar een agile workflow speelt de cultuur van het bedrijf een grote rol. Een agile werkomgeving berust op vertrouwen en communicatie, en autonome teams met voortdurende verbetering zijn belangrijke factoren voor succes.

Wat is Scrum en Agile werken?

Scrum en agile is een werkmethode die uw wendbaarheid vergroot en het mogelijk maakt om zo dicht mogelijk bij de wensen van uw doelgroep en eindgebruiker aan te sluiten. Scrum kan voor elk project gebruikt worden.

Wat is het verschil tussen Scrum en Agile?

Het verschil tussen Scrum en Agile is kan worden beschreven als. Scrum is een framework dat wendbaar werken mogelijk maakt. Agile softwareontwikkeling, of gewoon “agile” zoals het woord van toepassing is op productbeheer en marketingstrategie in het algemeen, betekent snel reageren op veranderingen in plaats van verouderde plannen uit te proberen omdat ze op de automatische piloot stonden voordat de wereld om hen heen veranderde. Opschalen met wendbaarheid verzekert dat u klaar zult zijn wanneer uw klanten van gedachten veranderen over welke producten zij nodig hebben – het is dus niet alleen belangrijk vanuit een interne oriëntatie, maar ook extern gericht op de behoeften en wensen van de klant.

Wat is Lean Agile?

Lean Agile heeft alles te maken met verandering. Het is een filosofie, die ernaar streeft om productiestappen op elkaar af te stemmen en snel te reageren op de feedback van de klant, om producten en diensten snel aan te passen.

Wat is een Agile werkwijze?

De Agile werkwijze betekent wendbaar, lenig en flexibel. Agile organisaties zijn een manier van denken over, werken met en organiseren die u in staat stelt snel op een doeltreffende manier te reageren wanneer er buiten uw organisatie veranderingen plaatsvinden.

Wat is een Agile project?

Agile projectmanagement is op een korte en cyclische manier werken, waardoor sneller en beter op de vraag van de klant kan worden geanticipeerd. Agile is niet zozeer een specifieke methodologie, maar veelal een verzameling methoden die helpen het werk efficiënt gedaan te krijgen. Eén zo’n methode, scrum genaamd, kan worden toegepast om dit te bewerkstelligen door teams op te richten met duidelijke doelstellingen.

Is Agile een methode?

Agile is een manier van denken, werken en organiseren. Het stelt organisaties in staat om snel en doeltreffend te reageren op veranderingen in de buitenwereld.

Wie zijn wij?

Beste Mensen bestaat uit een selectieve groep ondernemende interim-professionals die hun kennis, kunde en netwerk bundelen. Het is hun ambitie de verwachtingen van bestuurders, directies en managers te overtreffen, bij de inhuur van interim-professionals en bij de realisatie van (complexe) organisatieveranderingen.

Maak kennis met onze Wingmen

Wilt u meer informatie over een of meer van onze Wingmen, vul dan het formulier in en we sturen u een uitgebreid profiel toe.