Interim Manager

Wat is de definitie van Interim Manager?

Een interim-manager is iemand die tijdelijk de rol van een teamleider of CEO op zich neemt wanneer een organisatie behoefte heeft aan veranderingen in het leiderschap. Zij kunnen in dienst zijn van één bedrijf, maar als deeltijdconsultant optreden voor vele andere en vaak op managementniveau opereren.

Hoe word je Interim-Manager?

Om interim-manager te worden zijn veel vaardigheden en kwalificaties nodig. Om te beginnen hebt u een universitair diploma nodig in het vakgebied dat voor u van belang is, en een ruime werkervaring die blijk geeft van deskundigheid of leidinggevende capaciteiten. Naast de technische kwestie van hoe u zich in alle aspecten van het proces presenteert (van sollicitaties tot sollicitatiegesprekken), zijn er enkele belangrijke kwaliteiten waarover goede interim managers beschikken – de meest cruciale is een analytisch vermogen van hoog niveau, gekoppeld aan uitstekende communicatievaardigheden, zodat zij teams kunnen leiden in moeilijke tijden wanneer de dagelijkse gang van zaken wordt verstoord door organisatorische veranderingen.

Waar werken Interim Managers?

Waar werken deze interim-managers? Wel, ze kunnen in allerlei soorten bedrijven en non-profits zitten. Zij kunnen zelfs hun eigen bedrijf beginnen! Deze leidinggevenden kunnen ook een breed scala aan deskundigheid bieden, met rollen die gericht zijn op algemeen of operationeel management, financiën, facility, juridische personeelszaken inkoop verkoop marketing enz. En dat alles terwijl zij werken naast CEO’s en CFO’s om maar enkele mensen te noemen die in die periode aan hun zijde staan.

Wat zijn de voordelen van Interim Management?

Voordelen van Interim-Management zijn onder andere: Onmiddellijke beschikbaarheid en gemakkelijke beëindiging van de tijdelijke tewerkstelling (zonder hoge kosten of andere belemmeringen) Minder betrokkenheid bij de bedrijfsgeschiedenis, waardoor het gemakkelijker is impopulaire beslissingen te nemen als dat nodig is Een objectieve kijk zonder vooroordelen of dogma’s, die zal doen wat het beste is voor het bedrijf – niet alleen voor de werknemers. Zij hebben ruime ervaring op een specifiek werkterrein, wat voordelig is, omdat zij weten waar wij hulp nodig hebben bij onze huidige projectdoelstellingen hier bij Beste Mensen!

Waarom kiest een organisatie voor Interim Management?

Een organisatie kiest voor Interim Management om te helpen bij tijdelijke projecten die parallel lopen of bij afwezigheid van een werknemer. Het wordt ook gebruikt wanneer er behoefte is aan een hogere arbeidsproductiviteit wegens plotselinge pieken in de vraag, zwangerschapsverlof, ziekte en niet-actieve status.

Wat is een Interim Manager?

Een Interim Manager is iemand die tijdelijk de leidinggevende taken van een bedrijf op zich neemt wanneer de huidige managers daartoe niet in staat zijn. Interim managers komen van buiten de organisatie en geven een deskundig advies, zodat de zaken vlot kunnen verlopen terwijl zij alles regelen.

Wat doet een Interim Manager?

Interim managers zijn belast met het beheer en de ondersteuning van een team van werknemers, het voorstellen van verbeteringspunten op algemeen of professioneel niveau aan de directie, het opstellen van verslagen of jaarrekeningen, en het uitvoeren van specifieke beleidsmaatregelen. Interim managers werken vaak in het kader van tijdelijke projecten kostenbesparingsoefeningen of bedrijfsherstructureringen, waarbij zij misschien een beperkte investeringsbevoegdheid hebben, maar toch een belangrijke inbreng en steun kunnen geven die anders van geen enkele afdeling binnen een organisatie beschikbaar zou zijn.

Wie zijn wij?

Beste Mensen bestaat uit een selectieve groep ondernemende interim-professionals die hun kennis, kunde en netwerk bundelen. Het is hun ambitie de verwachtingen van bestuurders, directies en managers te overtreffen, bij de inhuur van interim-professionals en bij de realisatie van (complexe) organisatieveranderingen.

Maak kennis met onze Wingmen

Wilt u meer informatie over een of meer van onze Wingmen, vul dan het formulier in en we sturen u een uitgebreid profiel toe.