Lean

Wat is de definitie van Lean?

Lean is een strategie die zich richt op waarde voor de klant, waarbij verspilling wordt geëlimineerd. Dit betekent dat alles en iedereen in het bedrijf erop gericht moet zijn om iets te creëren dat de moeite waard is, in plaats van alleen maar werk te doen omdat het zo hoort of omdat we het altijd al zo hebben gedaan.

Wat is Lean communicatie?

Lean communicatie is een methodiek om in alle situaties effectief te communiceren. Communicatie kan moeilijk zijn om te verwoorden en uit te drukken wanneer er veel woorden, meningen of standpunten in het spel zijn die elkaar kunnen tegenspreken. Het doel van Lean communicatie is om zo beknopt en efficiënt mogelijk over te brengen wat u wilt, zonder de betekenis achter uw boodschap te compromitteren door taalpatronen te gebruiken zoals “Ik zou willen” in plaats van “U zou moeten”.

Wat is Lean marketing?

Lean marketing is een beproefde methode om snel resultaten te boeken door kleine experimenten uit te voeren. Deze experimenten helpen uiteindelijk om tot verschillende benaderingen te komen, en het draait allemaal om achtereenvolgens: testen met beperkte budgetten, meten van de resulterende gegevens en investeren in wat het beste werkt door middel van opeenvolgende iteraties van dit proces.

Wat is Lean belt?

Een Lean belt is een certificering die iemand kan behalen door te voldoen aan de eisen om een expert in Lean practices te worden. Zij gebruiken hun expertise om de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsbeheer te verbeteren, waardoor ze sneller kunnen groeien dan zonder deze ervaring het geval zou zijnLean belts zijn belangrijke mensen omdat alles via hen loopt; van aanpassingen aan de productielijn, het verhelpen van defecten aan producten die al zijn gemaakt tot het uitzoeken hoe lang het duurt voordat materiaal wordt geleverd, zodat ze weten wanneer nieuwe orders in productie moeten gaan

Wat is een Lean cultuur?

Een Lean cultuur is een cultuur waarin medewerkers zichzelf en het proces voortdurend verbeteren. Telkens observeer je of een proces, of taak, verspillingen heeft overgehouden aan het ontstaan ervan. Lean draait om het werken in lerende culturen die werken aan “continue verbeteringen” Je beoordeelt fouten niet; in plaats daarvan is er deze focus op continue verbetering om ervoor te zorgen dat alles de volgende keer beter wordt gedaan

Wat is typisch Lean?

Lean is een term die in de jaren 1990 door Womack & Jones werd bedacht om een organisatiecultuur te beschrijven die gericht is op het voorkomen van verspilling. Verspilling kan worden gedefinieerd als het gebruik van tijd, mankracht of materiaal en met een zorgvuldig beheer van deze middelen zal de productiviteit toenemen. Bij het afstemmen van de productie op hun behoeften wordt rekening gehouden met zowel de externe als de interne klant: collega’s die andere afdelingen binnen deze organisatie vormen, hebben ook verwachtingen van wat er vervolgens van dit bedrijf verwacht wordt.

Wat is de Lean methode?

De Lean methode gaat over het creëren van de meeste waarde voor uw klant tegen de laagste kosten, wat wordt bereikt door het minimaliseren van middelen, tijd en energie. Het is een procesgerichte verbetermethode die begint met wat u wilt bereiken en dan uitzoekt hoe dat op een eenvoudige manier kan gebeuren.

Wat levert Lean management op?

Lean management is een strategie die Lean manufacturing-principes integreert met traditionele praktijken in de gezondheidszorg en het ziekenhuisbeheer. Het werd voor het eerst populair in de medische industrie door de succesvolle toepassing van Lean Manufacturing door Toyota, dat hen in staat stelde producten van consistente hoge kwaliteit te maken en tegelijkertijd hun assemblagetijd terug te brengen van meer dan acht uur tot slechts één uur.

Wat is een Lean Officer?

Een Lean Officer is iemand die processen in organisaties optimaliseert voor aantoonbare en meetbare verbetering. Klanttevredenheid is het belangrijkste doel, wat zij bereiken door continu verbeteringen aan te brengen die de klantwaarde verhogen en tegelijkertijd verspilling verminderen.

Wat is een Lean management?

Lean management is een methode om uw bedrijfsproces zo in te richten dat activiteiten die niet noodzakelijk zijn, worden verwijderd. De leden van de werkvloer en de directie moeten samenwerken om dit systeem goed te laten functioneren, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat er niets door de mazen van het net valt.

Wat is Lean gedachtegoed?

Lean gedachtegoed is een framework dat gericht is op het verbeteren van de productiviteit en kwaliteit in de productie. Hierbij staat de klantwaarde centraal, leidend voor alle bedrijfsactiviteiten: iedereen denkt na over continue verbetering met als doel het stap voor stap beter te doen. De focus op mensen strekt zich uit van klanten tot medewerkers, zij zijn immers essentieel.

Waarom Lean gebruiken?

Lean is het proces van het elimineren van verspillende praktijken en inefficiënties om uw werk te verbeteren. Het wordt al tientallen jaren gebruikt door veel bedrijven, zoals Toyota, en heeft zijn waarde keer op keer bewezen met een verhoogde productiviteit zonder in te boeten aan kwaliteit.De voordelen? Een efficiëntere werkstroom die continuïteit op een winstlijn garandeert en tegelijkertijd potentiële verspillingen identificeert die de winstgevendheid in de weg staan!

Wie zijn wij?

Beste Mensen bestaat uit een selectieve groep ondernemende interim-professionals die hun kennis, kunde en netwerk bundelen. Het is hun ambitie de verwachtingen van bestuurders, directies en managers te overtreffen, bij de inhuur van interim-professionals en bij de realisatie van (complexe) organisatieveranderingen.

Maak kennis met onze Wingmen

Wilt u meer informatie over een of meer van onze Wingmen, vul dan het formulier in en we sturen u een uitgebreid profiel toe.